terça-feira, 9 de março de 2010

Actividades

Actividades direccionadas para o 1º ano
Actividade 1


Actividades direccionadas para o 2º ano
Actividade 1


Actividades direccionadas para o 3º ano
Actividade 1 - Diversas actividades
Actividade 2 - Olimpíadas 1
Actividade 3 - Olimpíadas 2
Actividade 4 - Olimpíadas 3


Actividades direccionadas para o 4º ano
Actividade 1 - Diversas actividades
Actividade 2 - Bruxas assustadoras
Actividade 3 - Escada mistério
Actividade 4 - Olimpíadas 1
Actividade 5 - Olimpíadas 2
Actividade 6 - Olimpíadas 3
Actividade 7 - Actividades com o Geoplano